Профил на изложението

Продуктови групи:

 • Проектиране, разработване на продукти, технологии за автоматизация
 •  Подготовка и организация на производството
 •  Производители и вносители на естествени и синтетични влакна
 •  Създаване и дистрибуция на дизайни, графика, щампи ( десени)
 •  Печатни технологии за текстил
 •  Технологии за кроене и автоматизация
 •  Смесване, настройка и подготовка за производство
 •  Предачни машини
 •  Текстилни машини
 •  Трикотажни машини
 •  Довършителни текстилни процеси
 •  Плетачни технологии
 •  Бродировъчни технологии
 •  Технологии за зашиване, съединяване и закрепване, технологии за автоматизация
 •  Шевни, свързващи и закрепващи материали, технически аксесоари за облекло, домакински  и домашен текстил
 •  Преработка на продукти и довършителни работи
 •  Лабораторен анализ и изпитвания
 •  Осигуряване на качеството
 •  Рециклиране на материали
 •  Вътрешен поток на материалите
 •  Текстилна логистика
 •  Информационни технологии и специализиран софтуер
 •  Услуги, консултации и обучение
 •  Mедии
 •  Научни изследвания, разработки и образование

Целеви групи за посетители:

 • Български и чуждестранни инвеститори, предприемачи и start-up в текстилната индустрия
 • сектори на търговия на едро /дребно
 • Производители на тъкани
 • Производители на нетъкан текстил
 • Преработвателни на текстилни и гъвкави материали:
 • Производители на функционално облекло
 • Производители на спортни стоки и оборудване на открито
 • Производители на тапицерия за дома, офиса, автомобила
 • Производители на предпазни екипировки
 • Производители на домашен текстил - спално бельо, кърпи, хавлии, покривки
 • Производители на килими, подови изделия
 • Производители на домакински и домашен текстил
 • Производители от автомобилната и авиационната индустрия
 • Производители на филтри и опаковки
 • Производители на текстил, осигурителни въжета и мрежи за транспортни и складови
 • дейности
 • Производители в кожената и галантерийна индустрия
 • Сектор на услугите
 • Дистрибутори и търговци, инженери, механици, технолози
 • Научно-изследователски институти и университети, техникуми по облекло и текстил