Работно време

Работно време за изложители

2 октомври: 08.30 - 18.30 ч.

3 – 4 октомври: 09.00 - 18.30 ч.

Работно време за посетители

2 – 4 октомври : 10.00 - 18.00 ч.