Машините се нуждаят от поддръжка; МАСТЕР 11 предлага TEXTOL by Zeller – Gmelin

Текстилната индустрия е немислима без внедряването на модерни и високотехнологични машини. Затова за пълноценната работа на всяко текстилно предприятие е от първостепенно значение е те да се поддържат в изправност.

За правилната поддръжка по време на ТМТ Експо Фирма МАСТЕР 11 ще представи TEXTOL by Zeller – Gmelin. Това е набор от специализирани масла и греси за текстилната индустрия. Продуктите, които са произведени в Германия, са предназначени за шевни, предачни, плетачни, пресукващи машини и други.

Продуктите са водоразтворими, изпераеми и безцветни. Предложенията си от най-висок клас фирма Мастер 11 ще представи на щанд в зала 4.

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>