Съпътстваща програма 2018

20-ата юбилейна национална конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“, организирана от „ Научно – Технически Съюз по Текстил, облекло и кожи“.

За повече инфорамция www.tok.fnts.bg

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Семинарна зала, Изложбена зала №4

 

3 октомври / сряда                          

11:00 – 12:00 ч.           

Презентация на СМАРТ ТЕХТИЛХИМИ -

 

тъкане

Лектор: Picanol Belgium – Mr. Adriano Oggionni

     

  
Финишинг

Лектор: Corino Macchine Italy – Mr. Paolo Corino

                                                                      

Финишинг

Лектор: Schelling 1867 Italy – Mr. Daniele Pagani

                                                                        

Тъкане

Лектор: Groz-Beckert Germany – Mr. Antonio Zanetti

                                                                   

 

4 октомври / четвъртък                            

10:30 – 11:00 ч.             

Презентация на PROTO -

Представяне на фирма ПРОТО ЕООД и новости в асортимента на производството

Лектор: Стефан Арнаудов