Online регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл. Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство. Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 01.10.2018 г. 

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ  >>

 

С получването на покана от организатор или изложител, имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.

  

Билети: на касите на Интер Експо Център

Цена на билет: 5 лв

Вход свободен за ученици и студенти срещу представяне на ученическа карта или студентска книжка!