Изисквания за щандови строители

Ако сте изложител, който сам изгражда щанда си, или външен строител, моля запознайте се с изискванията на Интер Експо Център като разгледате документите по-долу.

Договор за строителство

Изисквания за изграждане на щанд

Технически услуги

Инструктаж на работещи от външни фирми по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Клаузи за поверителност при обмен на лични данни