Ръководство на изложителите

Тук ще откриете обобщена основната информация необходима за подготовката на Вашето участие – какво е работното време на изложението, кога се аранжират и демонтират щандовете, откъде влизат товарните автомобили и с какви пропуски, откъде се получават пропуските за изложители и за автомобили валидни за периода на изложението, има ли охрана на щандовете, какви други услуги може да се заявят и към кого.

 

РЪКОВОДСТВО НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ  >>