ALES

Bulgaria 6400 Dimitrovgrad, 13, Romen Rolan Str.
1
D 11

Фирма АЛЕС ООД се занимава изключително с производство на трикотажни платове произведени на кръгло-плетачни машини, също така трикотажни облекла. Освен това, фирмата търгува с различни видове прежди за производство на платове на кръгло-плетачни машини, ликра и гума за производство на ластици.

Контакти

0391/6 31 24
0391/ 6 45 48
Ood.ales94@gmail.com; ioanahinkova@gmail.com; angelhinkov@gmail.com

Features